Antenor

Business Management System| Essentials

Antenor BMS Essentials er et kvalitetssystem som gir deg et godt grunnlag for drive sunn virksomhetsstyring

Et nyttig verktøy for å oppfylle krav i henhold til ISO 9001:2015, samt øvrige standarder og myndighetskrav

Antenor BMS Essentials er enkelt å implementere i den daglige drift og gir rask verdi i form av lønnsomhet

Antenor BMS Essentials 

Antenor BMS Essentials inneholder digitale løsninger og verktøy som hjelper deg  og din bedrift med styre bedriften i samsvar med med kunde- og myndighetskrav, deriblant ISO 9001: 2015 standarden og krav om internkontroll. Vi har lagt vekt på å utvikle brukervennlige løsninger som forenkler arbeidsprosesser og bidrar til økt lønnsomhet. 

Med Antenor BMS Essenstials så har du det du trenger

I Antenor har vi etablert hundrevis av styringssystemer med mål om å komme opp på et  ISO 9001:2015 nivå. For å nå dette målet er det 2 hovedaktiviteter.

  1. Etablere systematikken og nødvendig dokumentasjon
  2. Utføre aktiviteter 

Det er det siste som er det som gir resultater, både i form av sertifikat og en mer effektiv bedrift. Med Antenor BMS Essentials så blir du fort ferdig med steg 1 og vi sikrer effektiv utførelse av steg 2. 

Fordeler med Antenor BMS Essentials:

Rask etablering av system

Alle moduler du trenger for å komme i gang

Utvid etter behov senere

Iht ISO 9001:2015 standarden

Effektiv utførelse av aktiviteter

ISO 9001 nivå betyr at man styrer, og opererer i det daglige på et visst nivå. Vi bidrar til at dette nivået fungerer på en effektiv måte og gir bedriften gode økonomiske gevinster.

Skybasert system

Systemet leveres «på dagen» uten noen form for installasjon og oppdateres kontinuerlig. Du har det med deg i lomma (mobilen) og kan bruke det overalt hvor det er nettilgang.

Nysgjerrig? Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med oss!