Virksomhetsutvikling

Vi har velutviklede metoder som sikrer en god struktur på din virksomhet. Metodikken sikrer at det er en rød tråd fra bedriftens øverste strategiske visjoner, gjennom virksomhetens prosesser og ned til den enkelte ansatte. Dette gir bedre bunnlinje og høyere omsetning. 

Vi ser at mange dyktige personer har utfordringer med å utvikle og videreutvikle en velfungerende bedrift. Hvordan sikrer vi gjennomføring av det vi ønsker å oppnå? Det handler ofte om å se bedriftens helhet. Hvordan skal de ansatte bidra til at bedriftens vekstmål oppnås. Hvordan skal vi fungere som en enhet. Dette handler ofte om å etablere en god systematisk struktur på organisasjonen. På samme måte som et fotballag må ha klart definerte roller i en klart definert struktur må også en bedrift organisere seg. På samme måte som et fotballag setter seg klare mål både for laget og individet, måler evaluerer og forbedrer, så gjør også de beste bedriftene dette.  

God struktur gir høyere omsetning og bedre bunnlinje: 

En bedrift som henger sammen fra topp til tå, hvor prosessene er smidige, roller er klare og ansatte trives, vil fungere bedre enn andre. Men hvordan kommer vi dit? I Antenor-OTG kombinerer vi vår kompetanse innen virksomhetsutvikling med moderne programvare for å bidra til at din bedrift fungerer bedre. Vi har gjennomprøve metoder og programvare som med sikkerhet viser at ABMS kunder gjør det bedre økonomisk enn andre sammenlignbare bedrifter.  

Hva vi bidrar med  

  •          Etablerer en helhetlig struktur for virksomheten
  •          Prosessforbedringer – etablere smidige prosesser (Lean)
  •          Etablerer effektive digitale verktøy for dine mest kritiske aktiviteter
Ta kontakt med oss
Tore Gellein, Antenor OTG
Tore Gellein
Daglig leder